Dorost

Jsme skupina dětí od 6. do 9. třídy. Naši vedoucí nám připravují programy s biblickými příběhy, které v sobě mají dobrá poučení a různé příklady do života. Přemýšlíme a povídáme si o Bohu a jeho Synu. Rádi se smějeme, řešíme různé kvízy, soutěže, hrajeme hry a taky zpíváme písničky. Několikrát do roka se vydáváme na výjezdy – buď to jsou regionální setkání s ostatními podobnými dorostovými skupinami nebo naše samostatné pobyty. O prázdninách spolu trávíme tábor.

Rádi tě poznáme a vezmeme tě mezi sebe, i když třeba nechodíš do žádné církve a o Bohu jsi slyšel málo. Kamarádství je super dar, tak je fajn, když ho můžeme dávat dál.

Nejbližší událost: Pá 12. 6. 2020 09:00

Heřmánek – průvodce dětí, které procházejí rozvodem rodičů

Kroužek Heřmánek pomáhá dětem, jak se lépe vypořádat s rozvodem/rozchodem rodičů, se změnami v rodině, podporuje komunikaci a vztahy v rodině, ať už v průběhu či v čase po rozvodu/rozchodu rodičů. Vytváří hravý čas a bezpečný prostor pro odpočinek i vztahy v rámci menší dětské podpůrné skupiny s kvalifikovanými lektorkami. Dětem mladšího školního věku (6-12 let) umožňuje sdílet své myšlenky, přání, pocity a zkušenosti za pomoci kresby, pohybu a slova.

Jedná se o 12 setkání v pravidelný čas a den v týdnu od třetího týdne v září do prvního týdne v prosinci v klubovně CB Náchod. Zvolený den se přizpůsobuje možnostem dětí v dané skupině, délka setkání 90–120 minut, začátek v 15.30 hodin.

Ve skupině je max. 10 dětí. Kroužek neobsahuje vedení dětí ke křesťanské víře. Cena: 100Kč za 12 setkání.

Kontakt
JUDr. Dana Jirmanová, bezesporu@email.cz, 721 190 291

Mládež

Dle tetičky Wikipedie: "Mládež je demografická skupina obyvatelstva nacházející se stavem vývoje mezi dětstvím a dospělostí. Nejčastěji bývá vymezována věkem přibližně od 13–15 do cca 25 let. V tomto období se mladí lidé začleňují do světa práce, osvojují si společenské normy a požadavky, formují svůj světový názor."

Scházíme se pravidelně každou sobotu. Různé aktivity, hry, diskuze, filmy, procházky, akce, pobyty – to všechno je náplň nejenom společných sobot. Mládež navštěvují většinou studenti SŠ a VŠ, ale často mezi nás zavítá i někdo mladý jen duchem. Máš-li chuť přijít, rádi Tě uvidíme.

Více informací o nás najdete na www.mladeznachod.cz

Nejbližší událost: So 30. 5. 2020 17:00

Mravenci

Jsme skupina dětí ve věku 6–11 let. Scházíme se během školního roku každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin, kde si spolu s vedoucími povídáme o Pánu Bohu, zpíváme, malujeme, tvoříme různé výrobky a samozřejmě si i hrajeme. Někdy se scházíme v sobotu, abychom se naučili vyrábět různé výrobky a učit i svoje ruce a hlavu k tvoření něčeho hezkého a i užitečného, nebo jdeme na výlet.

Jsme spolu rádi a rádi poznáme i další děti, které by se k nám chtěly připojit a strávit s námi společný čas.

Nejbližší událost: Pá 12. 6. 2020 17:00

+