Biblické hodiny

Společně čteme z Písma, přemýšlíme, diskutujeme, obohacujeme se navzájem svými postřehy, pohledy, zkušenostmi. Biblické hodiny jsou prostor k otázkám a nestydíme se, když nenajdeme na všechno hned odpověď. Znovu nás to vede do Písma a k pokornému naslouchání Slovu Božímu. Společně také domýšlíme aplikaci do praktického života, zpíváme, modlíme se.

Jestli nemáte v týdnu odpovídající alternativu biblického vzdělávání, přijďte taky.

Kontakt
Petr Geldner, petr.geldner@cb.cz, 777 217 968

Nejbližší událost: St 3. 6. 2020 18:30

Pravidelné bohoslužby

Hlavní bohoslužba pro všechny generace začíná vždy v neděli v 9. 30 hodin. Jejím středobodem je čtení z Bible a výklad biblického textu neboli kázání. Rádi zpíváme duchovní skladby v moderní i staré podobě za doprovodu klavíru, houslí, kytar, basy, bicích a dalších nástrojů. Bohoslužba je vždy orámována modlitbami – je prostor k modlitbě tiché i hlasité, společné i osobní. Jednou za měsíc probíhá tzv. Večeře Páně – tedy v bohoslužbě je zařazena připomínka poslední večeře Ježíše Krista s učedníky před Kristovou smrtí. Podáváme si nalámaný chléb a pijeme víno z kalicha. Pro křesťana je to zvláštní chvíle smíření ve vztahu s Bohem i druhými lidmi.

Nejbližší událost: Ne 31. 5. 2020 09:30

Skupinka na Babí

Scházíme se v menší partě, předáváme si zkušenosti ze života víry, vzájemně se povzbuzujeme k hledání Božích odpovědí na osobní otázky, modlíme se za sbor, sousedy, i za sebe navzájem. Taky si jen tak povídáme, pomáháme, radujeme se a chválíme Pána Boha. Vzájemným poznáváním, zájmem a trávením společného času jsme si mezi sebou vytvořili přátelské vztahy a vazby. Budujeme tak atmosféru důvěry, ve které je možné vylít si srdce, vyjádřit pochybnosti či nejistotu nad tím, co prožíváme. Cítíme přijetí v přátelském prostředí, kde se nikdo nemusí bát posměchu či pohrdání názory a otázkami, na které hledá odpověď.

Pokud máte chuť, přijďte se klidně podívat.

Kontakt
Petr Jirman, 733 104 918

Nejbližší událost: Po 15. 6. 2020 18:30

+